Het werk aan de woning
 

Tijdens de biosanering wordt de biosfeer geanalyseerd. Niet alle invloeden worden weggeno-men, enkel deze die schadelijke informatie dragen. Ook worden de  gunstige invloeden geoptimaliseerd. Waar mogelijk, wordt buiten op de west- of zuidwestlijn met biodinbrikjes gewerkt, kleine afschermantennes, die ongeveer 15 cm diep in de aarde verankerd worden. In alle andere gevallen worden resorbatoren gebruikt om de invloeden van de elektromagnetische velden weg te nemen. De resorbatoren moeten dagelijks 'ontladen' worden: Dit doet men door ze elke avond gedurende vijf à tien seconden onder koud stromend water te spoelen. Ze worden aan de muren vastgemaakt met kleine kleefhaakjes, waarin ze na het spoelen teruggeplaatst worden. De resorbatoren zijn goedkoper dan de brikjes, maar vergen wel dagelijks enkele minuten zorg.

 
 

CONTROLEONDERZOEK

Ten vroegste zes en ten laatste twaalf weken na de biosanering, moet één van de huisbewoners zich voor een controlemeting melden. Deze kan uitgevoerd worden door een arts of therapeut die vertrouwd is met onze methode, of de klant kan een afspraak maken in ons labo (in dat geval rekenen wij hiervoor 90,00 Euro). Indien uit deze meting blijkt, dat er nog stoorsporen aanwezig zijn, dan keren wij graag terug om ook de overblijvende storingen weg te nemen. Hiervoor rekenen wij slechts de bijkomende resorbatoren en antennes aan. De reistijd wordt aan 1/4 gerekend. Dit geldt enkel als de controle binnen de drie maanden na onze interventie plaatst heeft.  Indien de controle later gebeurt, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

Deze vrijwillige nazorg maakt deel uit van onze klantenservice. Totnogtoe heeft onze werkwijze uiterst zelden gefaald. Wel moeten wij erop wijzen dat wij vandaag niet kunnen weten waar morgen nieuwe hertzkables, radar, GSM-masten, enz. ingeplant worden.

 
 

 

Introductie
Opleidingen
Interventies
Voorbeelden
Artikels
Relaties
Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief